Test Poziomujący

Witamy na teście poziomującym LinguaTV

Tutaj udostępniamy Państwu prosty, szybki i bezpłatny test, który określi Państwa stopień zaawansowania językowego. Po wykonaniu testu zaproponujemy również odpowiedni poziom kursu z naszej oferty.

Test składa się z 15 pytań i zajmuje około od 5 do 10 minut.


Po ukończeniu testu otrzymają Państwo ocenę wraz z propozycją kursu dostosowanego do uzyskanego wyniku. Zapraszamy do rozpoczęcia nauki z LinguaTV.

Zaczynajmy  

Wybierz jedno ze zdjęć, aby rozpocząć test.

Angielski

Niemiecki

Francuski

Włoski

Hiszpański

Informacja o teście  

Test poziomujący został stworzony przez lingwistów i trenerów językowych.
Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru oraz ćwiczeń pisemnych, które sprawdzą Państwa znajomość gramatyki oraz umiejętność czytania i słuchania.

Jest to test multimedialny, który zawiera krótkie filmy. Do wykonania testu potrzebne są głośniki lub słuchawki.

Dla uzyskania rzetelnego wyniku proponujemy, aby Państwo sami, bez pomocy wykonali test poziomujący. Ostateczny wynik testu poziomującego oraz rekomendacje będą pomocne tylko wtedy, gdy rzeczywiście będą odpowiadać Państwa znajomości języka.

Informacje podstawowe  

Test poziomujący LinguaTV jest testem do samooceny, który oparty jest ma Europiejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). CEFR został stworzony przez Radę Europy w celu ujednolicenia poziomów zaawansowania w Europie. Dzięki tej ocenie nie tylko znajdą Państwo odpowiedni kurs językowy LinguaTV jak i będą Państwo mogli porównać swoje umiejętności językowe w ramach systemu międzynarodowego.

System CEFR składa się z 6 poziomów znajomości języka, które są szczegółowo opisane i zdefiniowane. Poniżej znajdą Państwo przegląd najważniejszych definicji:

A1 – A2: podstawowa znajomość języka (Początkujący)
B1 – B2: niezależna znajomość języka (Średnio zaawansowany)
C1 – C2: biegła znajomość języka (Zaawansowany)

W tym dokumecie pdf znajdą Państwo pełny opis poziomów zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenie Jęykowego.